Majlis Perbandaran Sepang Online Payment

Portal ini adalah kemudahan bagi penduduk Majlis Perbandaran Sepang untuk membuat pembayaran bagi perkhidmatan yang disediakan.

Semakan Cukai

Sila klik butang di bawah bagi membuat semakan cukai dan membuat bayaran secara atas talian.

Semak Cukai

Semakan Kompaun

Sila klik butang di bawah bagi membuat semakan kompaun dan membuat bayaran secara atas talian.

Semak Kompaun